Till toppen

Sensory marketing – Bertil Hultén 2011

“Den multisensoriska varumärkesupplevelsehypotesen föreslår att företagen ska tillämpa sensoriska strategier och tre förklarande nivåer inom en SM-modell. Det gör det möjligt för företag att använda medel som sensorer, sensationer och sensoriska uttryck för att skilja och positionera ett varumärke i det mänskliga sinnet som bild.”

”Det viktigaste resultatet av denna forskning ligger i att utveckla en multisensorisk varumärkesupplevelse inom en SM-modell. Resultatet fyller en viktig lucka i marknadsföringens litteratur och forskning och betonar behovet av att ompröva konventionella marknadsföringsmodeller. Denna forskning öppnar möjligheter för chefer att identifiera känslomässiga / psykologiska kopplingar i att särskilja och positionera ett varumärke som en bild i det mänskliga sinnet.”

– Bertil Hultén, (2011) Sensory marketing: the multi-sensory brand-experience concept. Länk

Maila oss
Maila oss
Ringa oss
Maila oss
Maila oss
Ringa oss